การขับเคลื่อนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสู่ “องค์กรคุณธรรม”

ดาวน์โหลด รวมเล่ม องค์กรคุณธรรม ศธจ.ภูเก็ต 2566 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด รวมเล่ม องค์กรคุณธรรม ศธจ.ภูเก็ต 2566 คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/จัดทำ