ผลสำเร็จการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบไฟล์Presentation คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/จัดทำรายงาน