การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดภูเก็ต วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย เป็นประธานการประชุม ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้ชี้แจงการตรวจสอบตามองค์ประกอบสำคัญหลักสูตรสถานศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต