คลิปรณรงค์เชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566

6สัปดาห์ประชาธิปไตย  ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ  เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ  ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา
นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตร่วมรณรงค์เชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์