สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนา “Phuket Model” วันที่ 18 เมษายน 2566 ณ โรงเรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต

วันที่ 18 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ( Phuket Model ) เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูน โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต  มีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาสภาการศึกษา ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ จากสถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน