ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการจากศึกษาธิการภาค 6

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงานโครงการ มี ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์