ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4 / 2566

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภ่ายภาพ