สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลด รายชื่อ  EXCEL 

ประกาศ  รายชื่อชุด 1    รายชื่อชุดที่ 2

ที่โรงเรียนสังกัดมติครั้งที่
1โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
2โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจำนวน 81 โรงเรียน
3โรงเรียนบ้านบางคูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
4โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
5โรงเรียนเกาะมะพร้าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
6โรงเรียนบ้านฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
7โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
8โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
9โรงเรียนบ้านกู้กูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
10โรงเรียนเกาะสิเหร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
11โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
12โรงเรียนเกาะโหลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
13โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
14โรงเรียนวิชิตสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
15โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
16โรงเรียนวัดเทพนิมิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
17โรงเรียนแหลมพันวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
18โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
19โรงเรียนบ้านบางทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
20โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
21โรงเรียนบ้านกะหลิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
22โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
23 โรงเรียนบ้านบางเทาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
24 โรงเรียนบ้านเชิงทะเลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
25 โรงเรียนบ้านแหลมทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
26 โรงเรียนบ้านพรุจำปาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
27 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
28 โรงเรียนวัดเมืองใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
29 โรงเรียนถลางพระนางสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
30 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
31 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
32 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
33 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
34 โรงเรียนบ้านป่าคลอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
35 โรงเรียนบ้านพาราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
36 โรงเรียนบ้านบางโรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
37 โรงเรียนบ้านเกาะนาคาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
38 โรงเรียนบ้านไม้ขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
39 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
40 โรงเรียนบ้านหมากปรกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
41 โรงเรียนบ้านคอเอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
42 โรงเรียนท่าฉัตรไชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
43 โรงเรียนบ้านม่าหนิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
44 โรงเรียนวัดศรีสุนทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
45 โรงเรียนบ้านท่าเรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
46 โรงเรียนบ้านลิพอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
47 โรงเรียนวัดมงคลวรารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
48 โรงเรียนบ้านสาคูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
49 โรงเรียนบ้านในทอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
50 โรงเรียนสตรีภูเก็ตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง
51 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง
52 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ ในพระอุปถัมภ์ฯเทศบาลนครภูเก็ต
53 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเทศบาลนครภูเก็ต
54 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ต
55 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองฯ (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)เทศบาลนครภูเก็ต
56 โรงเรียนเทศบาลพิบูลย์สวัสดีเทศบาลนครภูเก็ต
57โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์เทศบาลนครภูเก็ต
58โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้เทศบาลเมืองกะทู้
59โรงเรียนเทศบาลตำบลเชิงทะเล (ตันติวิท)เทศบาลตำบลเชิงทะเล
60โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
61โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
62โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
63โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
64โรงเรียนอนุบาล อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
65โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
66โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
67โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
68โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
69โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
70โรงเรียนขจรเกียรติถลางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
71โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
72โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
73โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
74โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
75โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
76โรงเรียนวิทยาสาธิตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
77โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
78โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
79โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
80โรงเรียนอนุบาลบุษบงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
81โรงเรียนนานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
82โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
83โรงเรียนบำรุงผกาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจำนวน 6 โรงเรียน
84โรงเรียนถลางวิทยาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
85ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
86โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ตสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
87โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ