ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการประชุมเสมากาแฟครั้งที่ 4/2566 ขับเคลื่อนการศึกษาภูเก็ต ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการประชุมเสมากาแฟครั้งที่ 4/2566 ขับเคลื่อนการศึกษาภูเก็ต ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมเสมากาแฟครั้งที่ 4/2566 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัดการประชุม มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุม โดยได้นำเสนอแนวทางในการช่วยเหลือติดตามเด็กในวัยเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งจะใช้ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง เป็นพื้นที่นนำร่อง

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์