ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีนายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง เป็นประธานการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์