ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 6 มกราคม 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มเสริมการศึกษาเอกชนได้ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และมาร่วมประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 70 คน
ซึ่งในที่ประชุมศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบาย 4 ด้าน คือ
1. ยึดความ ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยจิตมุ่งบริการที่ดี
2. สะดวก รวดเร็ว
3. บุคลากรในสำนักงานมีความเป็นมืออาชีพ
4. นำระบบ เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน E-service

นางสารีย์ ทองเจิม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์