กิจกรรม คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข ครั้งที่ 44 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นางสารีย์ ทองเจิม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและบุคลากรในกลุ่ม สช. เข้าร่วมกิจกรรม คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข ครั้งที่ 44 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 45 ต่อไป

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์