ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ฯ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ฯ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน