ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธี “ เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ” น้อมรำลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

วันที่ 7 ธันวาคม 2565เวลา 08.10 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางสรุชา หุตะจูฑะ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ฯ และนางสาววัลภา ถิรวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ฯ เข้าร่วมพิธี “ เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ” น้อมรำลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมประดู่แดง ห้องประชุม 120 ปีสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี