ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 7.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิารจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์