ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายธรรมมรงค์ ช่วยอักษร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต(ศอ.ปส.จ.ภก.) เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ภก. ปฏิบัติงานตรวจฯ และมีผู้แทนจากสำนักงาน ปปส.ภาค 8 เข้าร่วมสังเกตการณ์

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์