ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี