ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการเปิดปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00- 15.30 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการเปิดปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการและมอบนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์