ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสารีย์ ทองเจิม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาววัลภา ถิรวิริยาภรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต ณ โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์