ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมรับฟังการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติของเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมรับฟังการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติของนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมี ดร. สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้2 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์