รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการยกระดับอาชีวศึกษาระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กิจกรรมความร่วมมือ ASEAN-ROK TVET Mobility Programme”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการยกระดับอาชีวศึกษาระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กิจกรรมความร่วมมือ ASEAN-ROK TVET Mobility Programme” ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสาธารณรัฐเกาหลี

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์