ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรและโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลอุทิศ)

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพ