ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพ