การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็กเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์