ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการสร้างต้นแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสกายฮอล โรงแรมเดอะพาร์โก้ ดีไซน์ ภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการสร้างต้นแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง จังหวัดภูเก็ต สำนักศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายภักดีภูธร และกลุ่มโรงแรมในเครือแอคคอร์ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเครือข่ายภักดีภูธร และผู้แทนผู้บริหารโรงแรมในเครือแอคคอร์ ร่วมลงนาม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

นายโอภาส คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากปรก ประธานเครือข่ายภักดีภูธร

กลุ่มผู้บริหารโรงแรมในเครือACCOR

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์