กศจ.ภูเก็ต รับย้าย/โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) สังกัด สพป.ภูเก็ต 6 ตำแหน่ง

กศจ.ภูเก็ต ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 6 ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศ
ดาวน์โหลดประกาศและแบบคำขอ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1iD_pbBz9jCWuWjCqckji5dL7A9jeXUSu/view?usp=sharing

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์