ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางสาวกิรณา โนนสินชัย รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังรายงาน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์