กศจ.นครสวรรค์ ประกาศรับโอน/ย้าย 38ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 17 อัตรา

กศจ.นครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 17 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ
โดยสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์