24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต้องการดูรายงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

01- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

02-รายงานผลการดำเนินการฯ ที่จัดส่งสำนักงาน ก.ค.ศ.

     02.1 – การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ราย)

     02.2 – การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 ราย)

     02.2 – การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ว21/2560)

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์