ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์