ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์