ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์