ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์