ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ และชะลอการสอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.ภูเก็ต) ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ และชะลอการสอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์