ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์