ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564

กศจ.ภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

กำหนดการสอบ

ภาค ก และภาค ข (สอบข้อเขียน)
วันเวลา : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เริ่มสอบวิชาแรก 09.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนสตรีภูเก็ต (อาคาร 7)
ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)
วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เริ่มสอบเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้

1. บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้
หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก

3. ดินสอดำ ชนิด 2B ขึ้นไป ยางลบ อุปกรณ์เหลาดินสอ และปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน

อุปกรณ์อื่น เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา กำไล เครื่องประดับต่าง ๆ ฯลฯ ห้ามนำเข้าห้องสอบเด็ดขาด!

การแต่งกาย : สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม

โปรดอ่านประกาศโดยละเอียด 😊

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์