สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือก 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์