ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์