กศจ.ภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

กศจ.ภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแแหน่ง
2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่ วันที่ 1 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ
ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์