ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์