ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

กำหนดสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์