ขอเชิญชวนร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

ขอเชิญชวนร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ http://www.nsc.go.th/?p=8212

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์