กทม. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม.

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 63 – 15 ม.ค. 64 ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบTemplate สำหรับการออกแบบ  คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์