กศจ.ภูเก็ต ประกาศประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์