ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์  เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์