ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ)

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์