ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

จิรวัฒน์ เพชรกุล / ประชาสัมพันธ์