ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุน สควค. ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์