กศจ.ภูเก็ต มีประกาศ แก้ไขประกาศการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของ สพฐ.

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์