ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เมื่อ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2019

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์